سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته نگار

طنزپردازی شاعری مشهور در کودکی

طنزپردازی شاعری مشهور در کودکی

کمیت اسدی (م 126) از شاعران معروف عرب در سده های اول و دوم هجری است . او با شاعر معروف سده ی نخست هجری فرزدق (م 110)  هم عصر است . وی در دوران کودکی با فرزدق دیدار داشته است . ذهبی (م 748) در کتاب تاریخی خود «تاریخ الاسلام » گزارش این دیدار را به نقل از مبرد ، این گونه آورده است :

 

کمیت در دوران کودکی ،  روزی نزد فرزدق آمد . او در حال خواندن سروده اش بود وقتی شعرش تمام شد به کمیت گفت : بچه جان دوست داری من پدرت باشم ؟ کمیت گفت : در رابطه با  پدرم  باید بگویم که حاضر نیستم او را با کسی عوض نمی کنم اما اگر می خواهی مادرم باشی حرفی ندارم . فرزدق از شنیدن این پاسخ کودک  ، یکه خورد و گفت : در عمرم ، با چنین بچه ای برخورد نکرده بودم .

 متن خبر

تاریخ ‏الإسلام  : قال المبرّد: وقف الکمیت و هو صبی على الفرزدق و هو ینشد، فلما فرغ قال: یا غلام أ یسرّک أنی أبوک؟ قال: أما أبی فلا أرید به بدلا و لکن یسرنی أن تکون أمی، فحصر الفرزدق و قال: ما مرّ بی مثلها.

قال أبو القاسم الحافظ: و بلغنی أن الکمیت ولد سنة ستین و مات سنة ست و عشرین و مائة.

آدرس

تاریخ ‏الإسلام ، شمس الدین ذهبی  ج‏8 ص:212

مشخصات نشر: تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و الأعلام، شمس الدین محمد بن احمد الذهبى (م 748)، تحقیق عمر عبد السلام تدمرى، بیروت، دار الکتاب العربى، ط الثانیة، 1413/1993.ُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُُّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّّ