سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته نگار

شوخی یک ادیب با سید رضی و برادرش

شوخی یک ادیب با سید رضی و برادرش

از شاگردان شیخ مفید (ره ) دو برادر سید مرتضى و سید رضی  به درجات عالی از فرزانگی ، تقوا ، علم ، اخلاق و ادب رسیدند و آوازه نیک آنان در جهان اسلام شهره است . این دو دانشمند فرهیخته شیعی که در دوره آل بویه زندگی می کردند علاوه بر جایگاه اجتماعی بالایی که نزد مردم و شخصیتهای علمی داشتند ، مورد احترام سلاطین بویهی نیز بودند [1].

این یادداشت ، گزارش شوخی یکی از شخصیت های آن دوران با این دو برادر دانشمند است . ابن جوزی در المنتظم ، ابن اثیر در الکامل و ابن کثیر در البدایة و النهایة این گزارش را در شرح حال ادیب و نحوی آن دوران على بن عیسى ربعى(متوفی 420)  که فردی شوخ طبع بوده ، آورده اند .

ابن جوزی در المنتظم  در بیان درگذشتگان سال 420 می نویسد :  علی بن عیسی نحوی دراین سال وفات یافت ...او روزی در کنار دجله قدم می زد که دید سید مرتضی و سید رضی سوار کشتی شده اندادامه مطلب...