سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته نگار

خلیفه عباسی و آروزی دفن شدن در کنار قبر امام کاظم علیه السلام

خلیفه عباسی و آروزی دفن شدن در کنار قبر امام کاظم علیه السلام

مرحوم مجلسی (ره) در کتاب ارزشمند بحار الانوار در باره  تاریخ وفات و نحوه دفن خواجه نصیر طوسی (متوفی  672) به نقل از رشید الدین فضل الله وزیر ابو الخیر عماد الدولة صاحب کتاب جامع التواریخ می نویسد :

خواجه در غروب روز دوشنبه هفدهم ذی حجه سال ششصدو هفتاد و دو وفات یافت  و وصیت کرد که در کنار مقبره کاظمین علیهما السلام دفن شود . وقتی زمین را برای دفن او کندند مقبره ای هویدا شد که با کاشی و ابزار دیگر تزیین شده بود پس  از پی گیری و تحقیق معلوم شد که این مقبره را خلیفه عباسی الناصر لدین الله برای خودش ساخته بوده تا در آنجا دفن شود اما فرزندش بدین خواسته او توجهی نکرده و او را در کنار قبور دیگر خلفای عباسی در منطقه رصافه دفن کرده است لذا دستور داده روی این مقبره را خاک بریزند . از عجایب روزگار آن که تاریخ اتمام ساخت این مقبره از سوی خلیفه الناصر برابر بود تاریخ تولد خواجه نصیر طوسی یعنی سال 597 . عمر خواجه نصیر هفتادو پنج سال و هفت روز بود .

متن بحارالأنوار : فی جامع التواریخ تألیف رشید الدین فضل الله الوزیر بن عماد الدولة أبی الخیر أن فی یوم الاثنین سابع عشر من ذی الحجة سنة ستمائة و اثنین و سبعین وفاة الخواجة نصیر الدین الطوسی فی بغداد عند غروب الشمس و أوصى أن یدفن عند قبر موسى و الجواد علیهما السلام فوجدوا هناک ضریحا مبنیا بالکاشی و الآلات فلما تفحصوا تبین أن الخلیفة الناصر لدین الله قد حفره لنفسه مضجعا و لما مات دفنه ابنه الظاهر فی الرصافة مدفن آبائه و أجداده. و من عجائب الاتفاق أن تاریخ الفراغ من إتمام هذا السرداب یوافق یومه مع یوم ولادة الخواجة یوم السبت حادی عشر جمادى الأولى سنة خمسمائة و سبع و تسعون تمام عمره خمسة و سبعون سنة و سبعة أیام .

آدرس : بحارالأنوار ج 48 ص 318  .

 

متن کتاب جامع التواریخ :

روز دوشنبه هفدهم ذی الحجه سنة اثنتین و سبعین و ستمائه وفات خواجه نصیر بود در بغداد وقت غروب آفتاب، و خواجه مدفن خود بمشهد موسی جواد وصیت کرد. بپایان قبر موسی جای خالی یافتند گوری ساخته و بآلات کاشی پرداخته ظاهر شد. چون تفحص کردند خلیفه الناصر الدین الله آنرا از برای مضجع خود حفر کرده بود و پسرش ظاهر بخلاف وصیت او را بزمین رصافه دفن کرد در میان آباء و اجداد خود. و از عجایب ایام و غرایب شهور و اعوام آن بود که آنروز که این سردابه تمام کرده اند ولادت خواجه نصیر هم در آنروز بوده – روز شنبه یازدهم جمادی الاول سنة سبع و تسعین و خمسمائه – تمام عمرش هفتاد و پنج سال و هفت ماه و هفت روز» .

آدرس : جامع التواریخ  ج 1 صفحه 665.

مشخصات نشر : جامع التواریخ ،رشید الدین فضل الله همدانی ، ناشر:شرکت نسبی حاج محمد حسین اقبال و شرکاء ¨ تاریخ نشر: 1338 ¨ مکان نشر: تهران .