سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته نگار

پیمان شکنی معاویه در قرارداد صلح با امام حسن علیه السلام

پیمان شکنی معاویه در قرارداد صلح با امام حسن علیه السلام

بلاذری در انساب الاشراف به نقل از حصین بن منذر می نویسد : معاویه به هیچکدام از بندهای قرار داد که به نفع امام حسن بود عمل نکرد . او عهد کرده بود با شیعیان و هواداران امام حسن کاری نداشته باشد با این حال حجر و یارانش را به قتل رساند . او عهد کرده بود خلافت را پس از خودش به امام حسن بسپارد و اگر ایشان نبود به شوری واگذارد که چنین نکرد و برای پسرش یزید از مردم بیعت گرفت و امام حسن را مسموم کرد  . 
متن خبر
أنساب‏الأشراف : ... فکان حصین بن المنذر الرقاشی أبو ساسان یقول: ما وفا معاویة للحسن بشی‏ء مما جعل (له!!!) قتل حجرا و أصحابه، و بایع لابنه و لم یجعلها شورى و سمّ الحسن .
آدرس : أنساب‏الأشراف،ج‏3،ص:47(چاپ‏زکار،ج‏3،ص:290)
مشخصات نشر: کتاب جمل من انساب الأشراف، أحمد بن یحیى بن جابر البلاذرى (م 279)، تحقیق سهیل زکار و ریاض زرکلى، بیروت، دار الفکر، ط الأولى، 1417/1996 .