سفارش تبلیغ
صبا ویژن

نکته نگار

زمینه سازان دولت مصلح کل در طول تاریخ

زمینه سازان دولت مصلح کل در طول تاریخ
شاید بتوان با تعبیر دیگری از این عنوان یاد کرد مثل« سهم داشتن مصلحان تمام نسلها در برپایی دولت مصلح کل » . هر چند امروزه بحث از زمینه سازان ظهور مهدی موعود (عج) بسیار رایج است اما تمام نگاه ها به یک یا چند نسل قبل از ظهور دوخته شده است . این که برپایی دولت مصلح کل , نیازمند تلاشهایی در سطح جوامع و ملتها است سخنی است درست ,  اما باید توجه داشت که تلاش هایی نهایی را جوامعی می توانند انجام دهند که از نظر تربیتی و شخصیتی کمترین فاصله را با جامعه آرمانی دوران مهدوی داشته باشند تا بتوانند چنین نقشی را ایفا کنند . بدیهی است چنین جوامع  و ملتهایی به یکباره و ناگهانی پدید نمی آیند بلکه پدیدار شدن آنها نیازمند طی شدن مراحل تدریجی اصلاح در فرهنگ و تربیت نسلهایی رشد یافته تر به طور پی در پی است چرا که اصلاح و تربیت با تلاش زیاد , پیمودن گام به گام مسیر و صبر و گذشت مصلحان , امکان پذیر است و توجه داریم که این نقش بیش از همه ازآن انبیا و اوصیای الهی بوده است .
در طول تاریخ , با تلاش هر مصلح , نسل یا نسل هایی تربیت و زمینه ی آگاهی و رشد آنها فراهم شده است و بدین وسیله برخی کژی ها و پلیدی ها از جریان زندگی بشر خارج گشته است امری که راه را برای مصلحان نسلهای بعد , برای زدودن دیگر عیوب جوامع بشری هموار کرده است . این جریان , نسل به نسل ادامه یافته و از دامنه ی جهالت ها و اشتباهات بشر کاسته است و گام به گام او را به تکامل نزدیک ساخته است .
گفتنی است در برخی دوره ها , مصلحان توفیقی در اصلاح دوران جامعه خود نداشته اند اما آنان از طریق تربیت مصلحان دوره های بعد , در جوامع پس از خودشان تاثیر گذار بوده اند و از این جهت می توان گفت در شکل گیری جامعه آرمانی موعود , سهیم هستند .
پس می توان گفت مصلحان, موتور حرکت تدریجی بشر , به سوی تکامل بوده و هستند تا روزی که سرانجام جامعه بشری ظرفیت و آمادگی مدیریت رهبر معصوم (ع) را به دست آورد  . در آن دوران است که  استعداد بشر برای رشد و تعالی حقیقی شکوفا می شود و جامعه انسانی کامل , شکل می گیرد .
توضیح بیشتر
شاید در باره شگردهای مجرمانی چون کلاهبرداران , اختلاس کنندگان , قاچاقچیان و ...چیزهایی شنیده اید که دست آنها برای پلیس و دیگر نهادهای مسوول , رو شده و برای عموم مردم اطلاع رسانی شده  و در پی آگاهی عموم از این شگردها , تکرار این شیوه ها برایشان ناممکن یا مشکل شده است  . این آگاهی که در سایه تلاش نهادهای مسوول پدید آمده  از گستره شگردها می کاهد و بدین سان روز بروز  راههای فریب جدیدتری کشف و از فهرست شیوه های کاربردی مجرمان حذف می شود . این روند در دیگر عرصه های درگیری بین حق و باطل و عقل و جهل نیز در جریان است و تلاش مصلحان در حوزه های فرهنگ و سیاست نیز از دامنه و گستره باطل می کاهد و مسیرهای بی راهه را برای بشر روشن می سازد  و  روز به روز بی راهه های جدیدتری آشکار و از گزینه انتخاب راهیان حق حذف می شود .
به بیان دیگر می توان گفت نور هدایت با ظهور در گستره ی ظلمت و جهل , پیوسته در حرکت و جریان بوده و با تلاش حق پویان  ثابت قدم ,  بر گستره جهل تابیده و تاخته و به مرور از دامنه قدرت و نفوذش کاسته است  . هر چه زمان می گذرد نتیجه تلاش این مجاهدان نستوه در عرصه های گوناگون مبارزه با ظلمت و باطل , ظاهر می شود و بر پیکره دولت باطل می کوبد و گام به گام آن را به عقب می راند و پیوسته باعث فرسایش هیبت و هیکل این دیو دیرینه می شود .
پس بر حق جویان هر نسل لازم است همت خود را صرف اصلاح کژی ها در دو عرصه اندیشه و رفتار کنند و به سهم خود از گستره ظلمت , جهل و باطل بکاهند و در رسوایی آن بکوشد و از این طریق در برپایی جامعه مطلوب دوران مهدوی شریک شوند